IGFPraca licencjacka

Klasyfikacja nienadzorowana treści zdjęcia satelitarnego Gór Świętokrzyskich

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Elwira Bojanowska

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki

2004


Cofnij