IGFPraca magisterska

Budowanie cyfrowego modelu terenu na podstawie mapy rastrowej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Bogdan Rosa

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2000


Cofnij