IGFRozprawa Doktorska

Wpływ dyspersji przestrzennej na właściwości optyczne pasywnych i aktywnych struktur fotonicznych utworzonych z metamateriałów hiperbolicznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Bartosz Janaszek

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2022


Cofnij