IGFRozprawa Doktorska

Obrazowanie i właściwości plazmonow na złotych sferycznych nano-antenach w obszarze pola bliskiego i dalekiego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mykola Shopa

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

2013


Cofnij