IGFPraca magisterska

Optyczny układ koherentny do interpretacji sejsmogramów

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Wojciech Kosek

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1983


Cofnij