IGFRozprawa Doktorska

Czasowo-częstościowe właściwości emisji otoakustycznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2005


Cofnij