IGFRozprawa Doktorska

Metrologiczne właściwości polaryzacyjnych siatek długookresowych wytworzonych w światłowodach mikrostrukturalnych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Alicja Anuszkiewicz

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki; Instytut Fizyki

2012


Cofnij