IGFPraca magisterska

Zastosowanie półtonowych filtrów pochodnej rzędu niecałkowitego do wizualizacji obiektów fazowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Ireneusz Janiuk

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1999


Cofnij