IGFRozprawy habilitacyjne

Diodowa asymetryczna transmisja i absorpcja fal elektromagnetycznych w wolnostojących strukturach z wzajemnością Lorentza

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Andriy Serebryannikov

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

2018


Cofnij