IGFRozprawa Doktorska

Niezmiennicza ze względu na przesunięcie i obrót obrazu wejściowego optoelektroniczna pamięć skojarzeniowa

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Rafał Kasztelanic

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

1997


Cofnij