IGFPraca magisterska

Sondy do optycznego skaningowego mikroskopu bliskiego pola - wytwarzanie i charakteryzacja

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Sakowicz

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2011

Niniejsza praca magisterska zajmuje się zagadnieniem wytwarzania i charakteryzacji sond do skanującego mikroskopu optycznego pola bliskiego. W teoretycznej części pracy została krótko opisana historia mikroskopii z uwzględnieniem ograniczenia rozdzielczości przestrzennej mikroskopów, przedstawiono również zagadnienia pracy w polu bliskim, sprzęgania światła do plazmonów-polarytonów oraz technologię wytwarzania sond SNOM. W części doświadczalnej opisano proces trawienia światłowodów metodą Turnera oraz metodą trawienia w osłonie oraz dokonano charakteryzacji otrzymanych sond: wyznaczono prędkość i optymalny czas trawienia oraz podjęto próbę pomiaru kątów wierzchołkowych.


Cofnij