IGFZakład Optyki Informacyjnej, IGF FUW

Pracownicy i doktoranci ZOI    Projekty badawcze    Publikacje    Laboratoria

W Zakładzie Optyki Informacyjnej (ZOI) prowadzimy badania dotyczące optyki, fotoniki, głównie związane z projektowaniem i wytwarzaniem struktur fotonicznych i nanooptycznych oraz modelowaniem elektromagnetycznym. Zajmujemy się nowymi materiałami dla przyszłych zastosowań w fotonice, plazmonice i fotowoltaice. W ostatnich latach w ZOI prowadzone były badania w ramach projektów dotyczących plazmoniki, optycznych metamateriałów warstwowych, obrazowania nadrozdzielczego, fotowoltaiki, światłowodów fotonicznych i nanostrukturyzowanych, mikroskopii SNOM i optycznych zastosowań teorii oszczędnego próbkowania.

Nasz zakład jest wyposażony w szereg laboratoriów optycznych. Do posiadanej przez nas aparatury należą m.in. próżniowa napylarka cienkich warstw z wiązką elektronową oraz mikroskop elektronowy i mikroskopy skaningowe optyczne bliskiego pola i sił atomowych. ZOI jest członkiem Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT), znajdującego się na polskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej. Liderem ZOI w ramach NLPQT jest prof. dr hab. Tomasz Szoplik.

Prekursorem Zakładu Optyki Informacyjnej była pracownia holograficzna, utworzona przez obecnych profesorów Katarzynę Chałasińską-Macukow i Tomasza Szoplika i przyłączona do Instytutu Geofizyki FUW w 1980 roku, w celu prowadzenia badań nad metodami holograficznego zapisu obrazów, pamięciami holograficznymi, holograficznym badaniem mgieł, a także metodami rozpoznawania obrazów.

W ramach Zakładu Optyki Informacyjnej działają następujące grupy badawcze:

  • Nanofotonika (dr hab. Tomasz Antosiewicz) - oddziaływanie światła z materią zdeterminowane jest przez jej skład oraz rozkład w przestrzeni. W grupie badawczej zajmujemy się odkrywaniem jak ukształtowanie przestrzenne materii w nanometrowej skali wpływa na jej oddziaływanie ze światłem i w jaki sposób można wykorzystać te zjawiska w budowie wydajniejszych urządzeń. Nasze badania wpisują się w światowy rozwój metamateriałów i nanofotoniki funkcjonalnej.
  • Obrazowanie nadrozdzielcze i obliczeniowe (dr hab. Rafał Kotyński) - grupa zajmuje się metodami obrazowania pośredniego, w tym detekcją jednopunktową i teorią oszczędnego próbkowania, a także obrazowaniem nadrozdzielczym z użyciem optycznych metamateriałów warstwowych.
  • Materiały funkcjonalne (dr Tomasz Stefaniuk) - prace badawcze prowadzone w naszej grupie wiążą się z ideą nanostrukturyzowanych optycznych materiałów funkcjonalnych. Jest to klasa materiałów, których unikalne własności optyczne wynikają z procesu nanostrukturyzacji i wykraczają poza własności materiałowe użytych komponentów.
  • Plazmonika (dr Piotr Wróbel) - grupa zajmujmuje się projektowaniem, modelowaniem, wytwarzaniem oraz charakteryzacją nonostruktur plazmonicznych, jak również rozwojem nowych technik wytwarzania oraz charakteryzacji tychże nanostruktur do zastosowań w szeroko pojętej fotonice, fotowoltaice, bioczujnikach i innych.

Kierunki i specjalności studiów: