IGFPraca magisterska

Pole prędkości w mieszaniu turbulencyjnym chmury z otoczeniem - obserwacje laboratoryjne metodą PIV

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Korczyk

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2003


Cofnij