IGFRozprawa Doktorska

Numeryczne badania właściwości skręconych i zgiętych światłowodów z wykorzystaniem formalizmu optyki transformacyjnej

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Napiórkowski

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2016


Cofnij