IGFRozprawa Doktorska

Własności ogniskujące metalowej nanosoczewki

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Wróbel

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2012


Cofnij