IGFRozprawa Doktorska

Wielofunkcyjna platforma interferencyjna do pomiarów aktywnych elementów MEMS

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jacek Kacperski

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

2009


Cofnij