IGFInicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

 


Wsparcie finansowe uzyskane na realizację planów rozwojowych Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW
w ramach Programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)" 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

1. Dofinansowanie w ramach "Programu Mentor":

 • wizyta mentoringowa prof. Alpera Kiraz z Koç University, 20.01.2024 - 23.01.2024
  kierownik: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
 • wizyta mentoringowa prof. Wiesława Królikowskiego z TEXAS A&M UNIVERSITY, 12.06.2023 - 21.06.2023,
  kierownik: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
 • wizyta mentoringowa dr Jun-Ichi Yano z Centre National de Recherches Météorologiques, Météo-France,29.10.2022 - 27.11.2022,
  kierownik: prof. dr hab. Szymon Malinowski

2. Dofinansowanie projektów:

 • "Wielofunkcyjna, zintegrowana baza danych obserwacyjno-pomiarowych i wyników symulacji wraz z systemem udostępniania tych danych", IGF FUW-ICM UW, kierownik: prof. dr hab. Szymon Malinowski
 • "Oddziaływania światła i plazmy w światłowodach typu hollow core",
  kierownik: dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ucz.
 • "Modelowanie i eksperymentalna realizacja nowej klasy przestrajalnych nanownękowych struktur plazmonicznych do kontroli światła w nanoskali",
  kierownik: dr Piotr Wróbel

3. Dofinansowanie infrastruktury:

 • zakup systemu komór rękawicowych,
  kierownik: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
 • odnowienie napylarki próżniowej Lesker PVD 75,
  kierownik: dr Piotr Wróbel
 • zakup odczynników chemicznych,
  kierownik: mgr Alexander Korneluk

4. Dofinansowanie wyjazdów:

 • udziału w międzynarodowej konferencji Vision Dublin 2022, European Academy of optometry and Optics, Dublin, Irlandia, 12-16.05.2022,
  mgr Justyna Kiermasz
 • wyjazd naukowy do University of Leeds, National Centre for Atmospheric Sciences, 25.04.2022 - 19.06.2022, Leeds, United Kingdom,
  mgr inż. Stanisław Król
 • udział w międzynarodowej konferencji International Radiation Symposium 2022, 01-08.07.2022, Saloniki, Grecja,
  mgr inż. Grzegorz Florczyk
 • udział w międzynarodowej konferencji International Radiation Symposium 2022, 01-08.07.2022, Saloniki, Grecja,
  mgr Katarzyna Nurowska
 • udział w konferencji "General Congress of the International Commission for Optics and the Conference of International Society on Optics Within Life Science" 5-10.09.2022, Drezno, Niemcy,
  dr hab. Mariusz Klimczak
 • udziału w międzynarodowej konferencji XXV Fluid Mechanics Conference, 07-09.09.2022, Rzeszów, Polska,
  mgr Moein Mohammadi
 • udział w warsztatach 7th International Workshop on Specialty Optical Fibre (WSOF), 11-16.12.2022 Adelajda, Australia,
  prof. dr hab. Ryszard Buczyński
 • udział w międzynarodowej konferencji 5th Optometric Conference of Central and Southeast Europe, 20-24.04.2023 Split, Chorwacja,
  mgr Tomasz Suliński
 • udział w zagranicznej konferencji naukowej 2023 ARVO Annual Meeting w USA, 22-29.04.2023, Nowy Orlean, Stany Zjednoczone,
  mgr Oliwia Kaczkoś
 • udział w konferencji "Conference on Lasers abd Electro-Optics CLEO", 25-30.06.2023 Monachium, Niemcy,
  dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ucz.
 • udział w szkole letniej Lille Turbulence Programme 2023, The Fluid Mechanics Laboratory of Lille Kampe de Feriet 19.06.2023-13.07.2023 Lille, Francja,
  dr Jakub Nowak
 • długoterminowy wyjazd naukowy do Michigan Technological University, 08.05.2023-07.08.2023, Houghton, Stany Zjednoczone
  mgr Robert Grosz
 • długoterminowy wyjazd naukowy do NASA Jet Propulsion Laboratory, 02.10.2023-01.02.2024, Pasadena, Kalifornia, Stany Zjednoczone
  mgr inż. Grzegorz Florczyk

5. Dofinansowanie publikacji:

 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w CARBON ISSN 0008-6223,
  dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ucz.
  Nonlinearity shaping in nanostructured glass-diamond hybrid materials for optical fiber preforms, CARBON, 2023, vol. 215, art. 118465, doi: 10.1016/j.carbon.2023.118465
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w Atmospheric Measurement Techniques ISSN 1867-8548,
  mgr Moein Mohammadi
  Applicability of the low-cost OPC-N3 optical particle counter for microphysical measurements of fog, Atmospheric Measurement Techniques, 2023, vol. 16(9), 2415–2430, doi: 10.5194/amt-16-2415-2023
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w Remote Sensing ISSN 2072-4292,
  mgr Patryk Grzybowski
  Estimations of the Ground-Level NO2 Concentrations Based on the Sentinel-5P NO2 Tropospheric Column Number Density Product, Remote Sensing, 2023, vol. 15(2), art. 378, doi: 10.3390/rs15020378
 • korekta językowa artykułu składanego do Atmospheric Measurement Techniques ISSN 1867-8548,
  mgr Katarzyna Nurowska
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w Geoscientific Model Development ISSN 1991-9603,
  mgr inż. Piotr Żmijewski
  Modeling Collision-Coalescence in Particle Microphysics: Numerical Convergence of Mean and Variance of Precipitation in Cloud Simulations Using University of Warsaw Lagrangian Cloud Model (UWLCM) 2.1Geoscientific Model Development, 2024, vol. 17(2), pp. 759-780, doi: 10.5194/gmd-17-759-2024