IGFInicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

 


Wsparcie finansowe uzyskane na realizację planów rozwojowych Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW
w ramach Programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)" 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

1. Dofinansowanie w ramach "Programu Mentor":

2. Dofinansowanie projektów:

 • "Wielofunkcyjna, zintegrowana baza danych obserwacyjno-pomiarowych i wyników symulacji wraz z systemem udostępniania tych danych", IGF FUW-ICM UW,
  kierownik: prof. dr hab. Szymon Malinowski
 • "Oddziaływania światła i plazmy w światłowodach typu hollow core",
  kierownik: dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ucz.
 • "Modelowanie i eksperymentalna realizacja nowej klasy przestrajalnych nanownękowych struktur plazmonicznych do kontroli światła w nanoskali",
  kierownik: dr Piotr Wróbel

3. Dofinansowanie infrastruktury:

 • wniosek pt. "Infrastructure for fabrication of optical fiber-grade non-oxide soft glasses and components". Szczegółowy opis techniczny infrastruktury znajduje się tutaj
  kierownik: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
 • odnowienie napylarki próżniowej Lesker PVD 75,
  kierownik: dr Piotr Wróbel
 • zakup odczynników chemicznych,
  kierownik: mgr Alexander Korneluk

4. Dofinansowanie wyjazdów:

 • udział w konferencji "International Conference on Clouds and Precipitation", 14-19.07.2024, Jeju, Korea Płd.
  prof. dr hab. Szymon Malinowski
 • udział w konferencji "International Conference on Clouds and Precipitation" oraz towarzyszących jej szkoleniach z zakresu fizyki chmur, 07-21.07.2024, Jeju, Korea Płd.
  mgr inż. Stanisław Król
 • udział w konferencji "Optica Advanced Photonics Congress", 28.07.-01.08.2024, Quebec, Kanada
  dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ucz.
 • udział w konferencji "International Conference on Clouds and Precipitation", 14-19.07.2024, Jeju, Korea Płd.
  dr Jakub Nowak
 • udział w konferencji naukowej 2024 ARVO Annual Meeting, 04-11.05.2024, Seattle, Stany Zjednoczone
  mgr Oliwia Kaczkoś
 • długoterminowy wyjazd naukowy do NASA Jet Propulsion Laboratory, 02.10.2023-01.02.2024, Pasadena, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Artykuł na stronie IGF www.igf.fuw.edu.pl
  mgr inż. Grzegorz Florczyk
 • udział w konferencji "Conference on Lasers abd Electro-Optics CLEO", 25-30.06.2023 Monachium, Niemcy,
  dr hab. Mariusz Klimczak
 • udział w szkole letniej Lille Turbulence Programme 2023, The Fluid Mechanics Laboratory of Lille Kampe de Feriet 19.06.-13.07.2023 Lille, Francja, prezentacja pt. "Turbulence properties in stratocumulus and cumulus clouds"
  dr Jakub Nowak
 • długoterminowy wyjazd naukowy do Michigan Technological University, 08.05.-07.08.2023, Houghton, Stany Zjednoczone. Artykuł na stronie IGF www.igf.fuw.edu.pl
  mgr Robert Grosz
 • udział w zagranicznej konferencji naukowej 2023 ARVO Annual Meeting w USA, 22-29.04.2023, Nowy Orlean, Stany Zjednoczone, poster pt. "Exploring the contrast sensitivity for two-photon vision"
  mgr Oliwia Kaczkoś
 • udział w międzynarodowej konferencji 5th Optometric Conference of Central and Southeast Europe, 20-24.04.2023 Split, Chorwacja, poster pt. "Demonstration of silicone-hydrogel lens surface differences by confocal reflection microscopy measurements"
  mgr Tomasz Suliński
 • udział w warsztatach 7th International Workshop on Specialty Optical Fibre (WSOF), 11-16.12.2022 Adelajda, Australia, wykład pt. "Volumetric integration of nanodiamonds in optical fiber cores"
  prof. dr hab. Ryszard Buczyński
 • udziału w międzynarodowej konferencji XXV Fluid Mechanics Conference, 07-09.09.2022, Rzeszów, Polska, plakat pt. "Hydrometeor Measurements using Shadowgraph technique"
  mgr Moein Mohammadi
 • udział w konferencji "General Congress of the International Commission for Optics and the Conference of International Society on Optics Within Life Science" 5-10.09.2022, Drezno, Niemcy, wykład pt. "Magnetically sensitive optical fiber probes with step index, suspended core or hollow core microstructures"
  dr hab. Mariusz Klimczak
 • udział w międzynarodowej konferencji International Radiation Symposium 2022, 01-08.07.2022, Saloniki, Grecja, prezentacja pt. "Modelling of the Diurnal Cycle of the Aerosol-filled PBL with the Eddy Diffusivity/Mass Flux Model Coupled with the Radiative Transfer Model"
  mgr inż. Grzegorz Florczyk
 • udział w międzynarodowej konferencji International Radiation Symposium 2022, 01-08.07.2022, Saloniki, Grecja, artykuł pokonferencyjny pt. "Vertical profiling of aerosols with drones, cable cars and skyscraper"
  mgr Katarzyna Nurowska
 • udziału w międzynarodowej konferencji Vision Dublin 2022, European Academy of optometry and Optics, Dublin, Irlandia, 12-16.05.2022,
  mgr Justyna Kiermasz
 • wyjazd naukowy do University of Leeds, National Centre for Atmospheric Sciences, 25.04.-19.06.2022, Leeds, United Kingdom,
  mgr inż. Stanisław Król

5. Dofinansowanie publikacji:

 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w Geophysical Research Letters ISSN 1944-8007,
  mgr inż. Stanisław Król
  Can Recurrence Quantification Analysis Be Useful in the Interpretation of Airborne Turbulence Measurements?, 2024, vol. vol. 51(6), art. e2023GL105753, doi: 10.1029/2023GL105753
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w Geoscientific Model Development ISSN 1991-9603,
  mgr inż. Piotr Żmijewski
  Modeling Collision-Coalescence in Particle Microphysics: Numerical Convergence of Mean and Variance of Precipitation in Cloud Simulations Using University of Warsaw Lagrangian Cloud Model (UWLCM) 2.1Geoscientific Model Development, 2024, vol. 17(2), pp. 759-780, doi: 10.5194/gmd-17-759-2024
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w CARBON ISSN 0008-6223,
  dr hab. Mariusz Klimczak,
  Nonlinearity shaping in nanostructured glass-diamond hybrid materials for optical fiber preforms, CARBON, 2022, vol. 196, pp. 10-19, doi: 10.1016/j.carbon.2022.04.024
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w Atmospheric Measurement Techniques ISSN 1867-8548,
  mgr Moein Mohammadi
  Cloud microphysical measurements at a mountain observatory: comparison between shadowgraph imaging and phase Doppler interferometry, Atmospheric Measurement Techniques, 2022, vol. 15, pp. 965-985, doi: 10.5194/amt-15-965-2022
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w Remote Sensing ISSN 2072-4292,
  mgr Patryk Grzybowski
  Estimations of the Ground-Level NO2 Concentrations Based on the Sentinel-5P NO2 Tropospheric Column Number Density Product, Remote Sensing, 2023, vol. 15(2), art. 378, doi: 10.3390/rs15020378
 • korekta językowa artykułu składanego do Atmospheric Measurement Techniques ISSN 1867-8548,
  mgr Katarzyna Nurowska
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w czasopiśmie Atmospheric Measeurement Techniques ISSN 1867-1381,
  mgr Jakub Nowak,
  Applicability of the VisiSize D30 shadowgraph system for cloud microphysical measurements, Atmospheric Measeurement Techniques, 2021, vol. 14, pp. 2615–2633, doi: 10.5194/amt-14-2615-2021
 • wykup dostępu Open Acces dla artykułu w czasopiśmie Optics Express ISSN 1094-4087,
  mgr inż. Damian Michalik,
  Toward highly birefringent silica Large Mode Area optical fibers with anisotropic core, 2021, vol. 29(15), pp. 22883-22899, 10.1364/OE.428726
 • wykup dostępu Open Access dla artykułu w czasopiśmie Atmospheric Chemistry and Physics ISSN 1680-7316,
  mgr Jakub Nowak
  Coupled and decoupled stratocumulus-topped boundary layers: turbulence properties, Atmospheric Chemistry and Physics, 2021, vol. 21(14), pp. 10965-10991, doi: 10.5194/acp-21-10965-2021

6. Przygotowanie rozpraw doktorskich

 • mgr Afwan Hafiz, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (POB I: Badania dla Ziemi)
 • mgr Katarzyna Nurowska, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (POB I: Badania dla Ziemi)
 • mgr Alexander Korneluk, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (POB II: U podstaw mikro i makro świata)