IGFRozprawa Doktorska

Opracowanie i analiza uproszczonego modelu układu optycznego oka z uwzględnieniem aberracji oka rzeczywistego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Damian Siedlecki

Politechnika Wrocławska , Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2005


Cofnij