IGFPraca magisterska

Klasyfikacja nadzorowana terenów leśnych na zdjęciach satelitarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Ewa Widawska

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2000


Cofnij