IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o stanowisko profesora zwyczajnego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

2013


Cofnij