IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Zbigniew Jaroszewicz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2009


Cofnij