IGFRozprawa Doktorska

Analiza wpływu niedopasowania parametrów układu holograficznego na jakość rekonstrukcji obrazu w holografii cyfrowej

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Sławomir Paśko

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

2003


Cofnij