IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr hab. Przemysław Wachulak

Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki

2017


Cofnij