IGFRozprawa Doktorska

Propagacja światła spolaryzowanego w wybranych supersieciach aperiodycznych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Klauzer-Kruszyna

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki; Instytut Fizyki

2005


Cofnij