IGFRozprawy habilitacyjne

Dyfrakcyjna projekcja dwuwymiarowych, barwnych rozkładów natężenia światła

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Michał Makowski

Politechnika Warszawska; Wydział Fizyki

2014


Cofnij