IGFRozprawa Doktorska

Przetwarzanie i analiza złożonych obrazów prążkowych z wykorzystaniem dwuwymiarowej ciągłej transformacji falkowej

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Pokorski

Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki

2016


Cofnij