IGFProjekt badawczy

Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach

Koordynator projektu na UW:
prof. dr hab. Tomasz Szoplik
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji:
1 grudnia 2012 - 30 listopada 2015
prof. dr hab. Tomasz Szoplik Koordynator projektu na UW
mgr Arkadiusz Ciesielski Wykonawca
dr hab. Rafał Kotyński Wykonawca
dr Tomasz Stefaniuk Wykonawca
dr Piotr Wróbel Wykonawca

Współwykonawcy:
Marzena Balcerzewska
Andrzej Wronkowski
Aleksandra Wronkowska

Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych.

Liderem konsorcjum jest Instytut Elektrotechniki; członkami konsorcjum: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Polskie Systemy Holograficzne oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Zadania realizowane przez ZOI IGF FUW: 6 i 7.

Celem naukowym projektu było skonstruowanie polimerowego ogniwa fotowoltaicznego. Projekt miał charakter interdyscyplinarny i obejmował prace badawcze nad każdą z warstw skonstruowanego polimerowego ogniwa słonecznego, wśród których należy wyróżnić:

  • syntezę i charakterystykę nowych, stabilnych termicznie polimerów,
  • domieszkowanie polimerów innymi związkami,
  • komputerową symulację parametrów,
  • opracowanie przezroczystej elektrody,
  • wykonanie dla skonstruowanych ogniw pomiarów fotowoltaicznych z użyciem, jako źródła światła lampy ksenonowej i badań elektrycznych (spektroskopia impedancyjna) oraz zbadanie ich morfologii w Laboratorium Oddziału Wrocławskiego IEL.

Z kolei badania przemysłowe zrealizowane w ramach projektu obejmowały:

  • opracowanie nieprzezroczystej elektrody,
  • wytworzenie modelu (demonstratora),
  • skonstruowanie wysokorozdzielczej naświetlarki laserowej do produkcji dyfrakcyjno-rozpraszających elementów optycznych do tworzenia wiązek światła o pożądanej charakterystyce kierunkowej.

 


Cofnij