IGFPostępowanie o nadanie tytułu profesora

Wystąpienie o tytuł profesora

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dr Krzysztof Kempa

Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

2016


Cofnij