IGF


seminaria

Seminaria

Seminarium fizyki atmosfery

Koordynator: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Seminarium poświęcone jest prezentacji najnowszych osiągnięć z dziedziny fizyki atmosfery, meteorologii, klimatologii i oceanologii. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje: dynamikę atmosfery, mikrofizykę i dynamikę chmur, aerozole atmosferyczne, promieniowanie w atmosferze, pogodę i klimat, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych.

więcej


Seminarium fizyki litosfery i planetologii

Koordynator: dr hab. Konrad Kossacki

Nasze seminaria poświęcone są fizyce różnych obiektów Układu Słonecznego. Prezentowane są badania teoretyczne, laboratoryjne oraz wykonywane przy użyciu sond kosmicznych.

więcej


Seminarium fotoniki

Koordynatorzy: dr hab. Tomasz Antosiewicz, dr Tomasz Stefaniuk

Seminaria obejmują szeroki zakres problemów z plazmoniki (np. metapowierzchnie i kształtowanie dyspersji powierzchniowych fal plazmonowo-polarytonowych w metalo-dielektrycznych nanostrukturach) i fotoniki (np. światłowody fotoniczne i mikrostrukturalne) oraz zastosowań plazmoniki w fotowoltaice, czujnikach oraz liniowych i nieliniowych materiałach funkcjonalnych.

więcej


Seminarium nauk o widzeniu

Koordynator: dr hab. Jacek Pniewski

Poznanie aktualnych trendów kierunków badań w zakresie optometrii, optyki okularowej, okulistyki i optyki biomedycznej.

więcej


Seminarium Zakładu Fotoniki

Koordynator: dr hab. Rafał Kasztelanic

Seminarium poświęcone jest prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie optyki światłowodowej, optyki strukturyzowanej, mikro-optyki i optofluidyki. Obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak: wszelkie rodzaje światłowodów i ich zastosowania, efekty nieliniowe w światłowodach, światłowody wypełnione gazami i cieczami oraz obrazowanie w medycynie i biologii.

więcej