IGFRozprawa Doktorska

Badanie elementów holograficznych w układzie pamięci optycznej

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Andrzej Andruchów

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki; Instytut Fizyki

2006


Cofnij