IGFRozprawy habilitacyjne

Obrazowanie za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Wojtkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut Fizyki

2010


Cofnij