IGFPraca magisterska

Morfologiczne przekształcanie obrazów

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Gędziorowski,

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1992


Cofnij