IGFRozprawy habilitacyjne

Radiacyjne własności plazmonów w metalicznych nanocząstkach i plazmono­polarytonów w metalicznych nano-łańcuchach oraz w układach jonowych wraz z zastosowaniami

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Witold Aleksander Jacak

Politechnika Wrocławska , Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2016


Cofnij