IGFPraca magisterska

Śledzenie echa radarowego chmur opadowych metodą momentów niezmienniczych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mirosław Andrejczuk

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

1996


Cofnij