IGF


Szymon P. Malinowski
 
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Dyrektor IGF
profesor
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.42
+48 22 55 32 042
malina@igf.fuw.edu.pl
malina@fuw.edu.pl
 • Fizyka chmur i opadów

 • Turbulencja atmosferyczna

 • Modelowanie numeryczne procesow atmosferycznych

 • Pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu

 • Pomiary zdalne

 • Nieliniowe procesy w atmosferze

Stopnie i tytuły

 • Profesor nauk o Ziemi, 2008.
 • Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998.
  Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych.
 • Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN), 1988.
  Tytuł pracy: Zachowanie się smug chłodniowych i kominowych w różnych warunkach atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mieszania
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman.
 • Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 1982.
  Tytuł pracy: Wyniesienie wysokościowe emisji z kominów w różnych warunkach atmosferycznych.
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman

Zatrudnienie

 • od 2002: profesor na Wydziale Fizyki UW
 • 1992-2002: adiunkt w IGF UW
 • 1990-1992: pracownik naukowy w na Wydziale Fizyki Universite du Quebec a Montreal, Kanada
 • 1988-1990: adiunkt w IGF UW
 • 1987-1988: starszy asystent w IGF UW
 • 1982-1986: doktorant w IGF PAN (w 1985 służba wojskowa)

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

Pełnione funkcje

 • od 2020 - przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk
 • od 2016 - dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW
 • 2002-2013 - kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW

Popularyzacja nauki

 • współzałożyciel, autor, redaktor portalu http://naukaoklimacie.pl/
 • autorstwo haseł encyklopedycznych (m. in. napisanie od nowa znacznej liczby haseł z dziedziny fizyki atmosfery dla Wielkiej Encyklopedii PWN)
 • tłumaczenie haseł encyklopedycznych dla Encyklopedii Nauki i Techniki
 • autorstwo scenariuszy do encyklopedii multimedialnych PWN
 • wielokrotne spotkania i odczyty w szkołach warszawskich i mazowieckich
 • wykłady popularne dla młodzieży w cyklu PTF i PTG
 • udział w programach i pogadankach telewizyjnych (m. in. TVP, Polsat, TVN)
 • udział w programach radiowych (programy I, III i IV Polskiego Radia, TOK-FM, RMF-FMm, Radio Dla Ciebie).
 • artykuły i wywiady w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Superekspresie", "Sprawach Nauki", "Polityce"
 • wielokrotne wykłady z meteorologii dla żeglarzy
 • wspólautor filmu o globalnym ociepleniu "Mozna Panikować"

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • od 2019 członek Rady naukowej Instytutu Oceanologii PAN
 • 2016-2019: przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN
 • 2016-2019: członek Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN
 • 2016-2019: czlonek Komitetu Narodowego do spraw współpracy z IUGG
 • 2015-2019: zastepca przewodniczacego Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN
 • od 2014: członek komitetu organizacyjnego European Turbulence Conference
 • 2007-2015 zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN
 • 2006-2010: członek komitetu sterującego International Collaboration on Turbulence Research (ICTR)
 • 2003-2006: członek prezydium Komitetu Geofizyki PAN
 • 2002-2005: członek Rady Programowej Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW
 • 2002-2012: kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery IGF WF UW
 • 2001-2004: członek Rady Programowej w Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Nauczania Przyrody UW
 • 2000-2008: członek Executive Committee of the International Commission on Clouds and Precipitation, IAMAS, IUGG
 • 1999: członek rady naukowej Instytutu Geofizyki UW
 • 1996-2003 i od 2008 : członek Rady Wydziału Fizyki UW

Działalność w towarzystwach naukowych

Działalność redakcyjna

 Redaktor (associate editor) czasopism:

 Redaktor wydań specjalnych:

 • Atmospheric Research Volume 82, Issues 1-2, Pages 1-462 (November 2006), 14th International Conference on Clouds and Precipitation14th ICCP, 14th International Conference on Clouds and Precipitation Bologna, Italy, Edited by Wojciech W. Grabowski, Alexei V. Korolev, Ulrike Lohmann and Szymon P. Malinowski,
 • New Journal of Physics 10 July 2008 focus issue: "Focus on Cloud Physics" Gregory Falkovich and Szymon P Malinowski, 2008 New J. Phys. 10 075012 doi:10.1088/1367-2630,
 • Acta Geophysica vol. 59, no. 6, Dec. 2011, topical issue "Modeling Atmospheric Circulations with Sound-Proof Equations, DOI:10.2478/s11600-011-0057-6, editors: Szymon P. Malinowski, Andrzej A. Wyszogrodzki and Michał Ziemiański.

Recenzje profesorskie

1. dr. hab. Stanisław Pogorzelski, Instytut Oceanologii PAN, 2012.
2. dr hab. Dariusz Stramski, Instytut Oceanologii PAN, 2014.
3. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, 2014.
4. dr Włodzimierz (Walter) Kofman, CBK PAN 2014.
5. dr hab. Jan Błęcki, CBK PAN, 2015.

Nagrody

2017 - Wraz z portalem "Nauka o klimacie" zwycięzca w kategorii "zespół" w ogólnopolskim konkursie MNiSW i PAP "Popularyzator Nauki"

2022 - Fundacja Nauki Polskiej, Wyróżnienie im. prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie, budowania zaufania do wiedzy naukowej oraz przybliżania wpływu nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski.

Udział w eksperymentach

1999 – lipiec i sierpień – udział w projekcie pomiarowym WIFE ("Wild Forest Experiment), (Boulder, Lotnicze pomiary nad pożarami lasów);

2001 – lipiec – uczestnictwo w projekcie pomiarowym DYCOMS II (San Diego, lotnicze pomiary nad Pacyfikiem);

2003 – maj – uczestnictwo w kampanii pomiarowej BBC-2 (międzynarodowa kampania w Holandii, pomiary lotnicze w chmurach);

2007 – lipiec-sierpień – wspólprowadzenie kampanii pomiarowej MACRON w ALOMAR, Norwegia (pomiary zdalne aerozolu atmosferycznego);

2008 – lipiec-sierpień – wspólprowadzenie kampanii pomiarowej POST, Zatoka Monterey, USA (pomiary lotnicze w chmurach);

od 2012 - wyjazdy i pomiary chmur w Umweltforschungsstation Schneefernenhaus;

2017 - czerwiec- lipiec uczestnictwo w kampanii pomiarowej ACORES.

2020 - styczeń i luty  uczestnictwo w kampanii pomiarowej EUREC4A

 

 • Stevens B., Bony S., Farrell D., ..., Grosz R., ..., Kumala W., ..., Malinowski S., ..., Nowak J.L., ..., Ziemen F., Zinner T., and Zöger M., 2021: EUREC4A, Earth System Science Data, vol. 13(8) , pp. 4067-4119 , 10.5194/essd-13-4067-2021
 • Devenish, B.J., Bartello, P., Brenguier, J.-L., Collins, L.R., Grabowski, W.W., Ijzermans, R.H.A., Malinowski, S.P., Reeks, M.W., Vassilicos, J.C., Wang, L.-P., Warhaft, Z., 2012: Droplet growth in warm turbulent clouds, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 138 , pp. 1401–1429 , 10.1002/qj.1897
 • Stevens B., Lenschow D.H., Vali G., Gerber, H, Bandy, A., Blomquist, B., Brenguier, J.L., Bretherton, C.S., Burnet, F., Campos, T. Chai, S., Faloona, I., Friesen, D., Haimov, S., Laursen, K. Lilly, D.K., Loehrer, S.M., Malinowski, S.P., Morley, B, Petters, M.D., Rogers, D.C., Russell, L., Savic-Jovac, V., Snider, J.R., Straub, D., Szumowski, M.J., Takagi, H. Thornton, D.C. Tschudi, M., Twohy, C., Wetzel, M., van Zanten, M.C., 2003: Dynamics and chemistry of marine stratocumulus – Dycoms-II, Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 84 , pp. 579-593 , 10.1175/BAMS-84-5-579

Projekt badawczy

Eksperyment

Doktorzy

Magistrowie

Licencjaci

Rozprawy habilitacyjne

Rozprawy doktorskie

Prace magisterskie

Prace licencjackie

Magisterska

Licencjacka