IGFProjekt badawczy

EUFAR - European Fleet for Airborne Research in Environmental and Geoscience

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
European Commission, 7th Framework Programme
Okres realizacji:
8 października 2008 - 30 września 2013
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Jacek Kopeć Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca

-

Cofnij