IGFProjekt badawczy

Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Komitet Badań Naukowych
Okres realizacji:
8 listopada 2004 - 7 listopada 2007
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
dr hab. Krzysztof Markowicz Główny wykonawca

Współwykonawcy:
dr Aleksandra Kardaś
-

Cofnij