IGFRozprawa Doktorska

Sea salt aerosol in global models: results validation and model improvements

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Witek

Szymon P. Malinowski, Piotr Flatau (Scripps/NRL)

Wydział Fizyki UW

2008


Cofnij