IGFRozprawa Doktorska

Analiza skalowania multiftaktalnego turbulencji wiatru słonecznego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Wawrzaszek

Centrum Badań Kosmicznych PAN

2009


Cofnij