IGF



Projekt

Mikrodynamika chmur

Narodowe Centrum Nauki, MAESTRO


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 28 sierpnia 2013 - 27 sierpnia 2019

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Katarzyna Karpińska Wykonawca
mgr Jakub Nowak Wykonawca
dr Yongfeng Ma Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
mgr Anna Górska Wykonawca
dr Jesper G. Pedersen Wykonawca

Słowa kluczowe:

fizyka chmur, turbulencja, wciaganie masy, mieszanie jednorodne i niejednorodne


Cofnij