IGFProjekt badawczy

Mikrodynamika chmur

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki, MAESTRO
Okres realizacji:
28 sierpnia 2013 - 27 sierpnia 2019
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
mgr Anna Górska Wykonawca
mgr Katarzyna Karpińska Wykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca
dr Yongfeng Ma Wykonawca
dr Jakub Nowak Wykonawca
dr Jesper G. Pedersen Wykonawca

Słowa kluczowe:

fizyka chmur, turbulencja, wciaganie masy, mieszanie jednorodne i niejednorodne


Cofnij