IGFPraca licencjacka

Meteosat drugiej generacji - geostacjonarny satelita meteorologiczny: podręcznik uzytkownika obrazów satelitarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Parapura

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2008


Cofnij