IGFPraca magisterska

Oddziaływanie cyklonów tropikalnych z oceanem

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dariusz Baranowski

Szymon P. Malinowski i Piotr Flatau (Scripps/NRL)

Wydział Fizyki UW

2009


Cofnij