IGFPraca magisterska

Wysokorozdzielcze symulacje numeryczne przepływów nad górami

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Nurowska

Szymon P. Malinowski i Zbigniew Piotrowski (IMGW)

Wydział Fizyki UW

2014


Cofnij