IGFProjekt badawczy

Europejskie przedsięwzięcie badań lotniczych w zakresie nauk o ziemii i środowisku

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
1 stycznia 2009 - 30 września 2013
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
dr inż. Wojciech Kumala Wykonawca

Współwykonawcy:
Paweł Klimczewski

Wsparcie projektu pt. EUFAR-EUROPEAN FACILITY FOR AIRBORNE RESARCH IN ENVIRONMENTAL AND GEOSCIENCE


Cofnij