IGFPraca magisterska

Numeryczny model przepływu powietrza atmosferycznego nad terenem o rozbudowanej topografii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Andrzej Wyszogrodzki

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

1997


Cofnij