IGFProjekt badawczy

Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Instytucja finansująca:
Office of Naval Research
Okres realizacji:
10 lutego 2010 - 11 lutego 2014
prof. dr hab. Szymon P. Malinowski Kierownik projektu
dr Dariusz Baranowski Wykonawca
mgr Marta Kopeć Wykonawca

-

Cofnij