IGFPraca magisterska

Holograficzne pomiary kropelek na granicy chmury w warunkach laboratoryjnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jakub Nowak

Szymon P. Malinowski i Jacob P. Fugal, JGU Universitat, Mainz

Wydział Fizyki UW

2016


Cofnij