IGFPraca licencjacka

Wirowość planetarna i względna oraz wirowość potencjalna w przepływach atmosferycznych w skali synoptycznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Julita Biszczuk

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2001


Cofnij