IGFPraca licencjacka

Badanie atmosferycznej warstwy granicznej z użyciem bezzałogowego statku powietrznego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Michał Ciuryło

Szymon Malinowski, Dariusz Baranowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2022

Gęste i częste pomiary atmosfery ziemskiej są niezbędne do monitorowania i prognozowania pogody. Jednak wiarygodne obserwacje z dala od powierzchni są drogie, a przez to oszczędne i rzadkie. Głównym celem niniejszej pracy jest ocena możliwości zastosowania szybko rozwijającej się technologii bezzałogowych statków powietrznych do opłacalnych pomiarów w najniższych częściach atmosfery: również w atmosferycznej warstwie granicznej jak sprawdzić ich zdolność do monitorowania zmian środowiska atmosferycznego w skali dobowej. W tym celu zaprojektowano i przetestowano metodologię częstych lotów pomiarowych oraz stworzono oprogramowanie do integracji wielu pomiarów i czujników lotu wraz z modułami wizualizacji danych i obliczeń właściwości pochodnych. Punkt referencyjny do testowania proponowanego schematu pomiarowego został oparty na przeglądzie literatury i innych pomiarach operacyjnych (sondowania górne). Bieżąca analiza opiera się na danych zebranych 8 października 2021 r. w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym PAN w Belsku Małym, gdzie wykonano wiele lotów badawczych w ciągu jednego dnia. Wyniki dostarczają przekonujących argumentów, że takie opłacalne rozwiązania mogą wnieść wartość dodatnią do obserwacji atmosferycznych na potrzeby monitorowania i prognozowania pogody, zwłaszcza w regionach z rzadkimi danymi, takimi jak warstwa graniczna atmosfery.


Cofnij