IGFRozprawa Doktorska

Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Dekajło

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

2008


Cofnij